Szkolisz się - wygrywasz

O tym, że warto inwestować we własny rozwój nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. W dobie szybkiego rozwoju rynku pracy, zmian technologicznych jedną z priorytetowych cech każdego pracownika jest umiejętność szybkiego uczenia się i adaptowania swoich umiejętności do rosnących i ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Tylko takie kompetencje mogą bowiem zapewnić pracownikowi oraz całemu przedsiębiorstwu powodzenie oraz efektywne funkcjonowanie w biznesie. Na szczęście coraz więcej pracodawców ma świadomość tego, że inwestycja w swoje kadry to również inwestycja w przyszłość firmy. Każda dobrze prosperująca firma i przedsiębiorstwo chcące się rozwijać stawia na rozwój swoich pracowników, posyłając ich na różnego rodzaju szkolenia. Dobrze wyszkolony pracownik to bowiem najlepsza lokata kapitału, a wiedza i umiejętności są najlepsza kartą przetargową w biznesie.


Szkolenia stają się coraz bardziej powszechnym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji, koncentrują się na określonych umiejętnościach, pewnych aspektach wiedzy, zazwyczaj przydatnych bezpośrednio przy wykonywanej pracy. Pozwalają także pracownikowi na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w firmie oraz integrację z grupą. Dobrze przeprowadzone pozwala pracownikowi na spojrzenie z dystansu na swoje stanowisko oraz zakres obowiązków, działa mobilizująco oraz motywująco.


Pomimo tego, iż nierzadko realnym efektem kilkudniowego szkolenia jest krótkotrwały, motywujący zastrzyk energii dla jego uczestników, to w perspektywie cyklicznie przeprowadzonych zajęć zaowocuje wymiernymi, trwałymi rezultatami. Często stanowią one również niezbędny impuls do zapoczątkowania pracy nad sobą osób w nich uczestniczących. Przyczyniają się do znajdowania nowych rozwiązań, podejmowania odważniejszych wyzwań i decyzji, pobudzają kreatywność i uczą otwartego myślenia. Niejednokrotnie pozwalają na odkrycie swojego prawdziwego zawodowego potencjału.


Wielowymiarowość zalet, jakie niesie ze sobą udział w szkoleniu sprawia, że jest to inwestycja, która dla obu stron, zarówno pracownika, jak i pracodawcy zwraca się z nawiązką.


Pamiętajmy jednak, że efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od tego czy będzie ono dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika, dlatego warto przemyśleć pod jakim kątem chcielibyśmy udoskonalić kwalifikacje naszej kadry i czego oczekujemy od szkolenia. Jedną z najważniejszych rzeczy przy wyborze szkolenia jest analiza rzeczywistych potrzeb pracownika oraz tego czy chcemy opanowania konkretnej wiedzy, której dostarczą szkolenia twarde, czy też nastawiamy się na rozwój kompetencji oraz umiejętności społecznych i interpersonalnych, które z kolei zapewnią nam tzw. szkolenia miękkie. To pomoże nam uniknąć rozczarowań, a i nasze oczekiwania nie rozminą się z efektami.
Obecnie możemy wybierać spośród szerokiego wachlarza różnego rodzaju szkoleń: otwartych, zamkniętych, coaching, czy coraz popularniejszy e-learning. Warto więc zainwestować w kapitał ludzki swojej firmy, bo możemy na tym jedynie zyskać.